Kuingia waba

Meaning: To be scared

Origin: Unknown

true

Use: Nimeanza kuingia waba = I have started to be scared

Period: Unknown

Synonyms: Kuingia njeve Kugwaya Kuhaha Kuingia baridi Kuingia njeve

Pronounciation: (Verb) [ ku-en-gee-ah-wa-ba ]

Relate: Teveva

Variations: -

History: -

Likes: 0

Back